Skip to main content

Ny RAS-hemmer viser lovende effekt ved KRAS-mutert bukspyttkjertel- og lungekreft

ESMO: En ny selektiv RAS-hemmer (RMC-6236) viser signifikante antitumoreffekter hos pasienter med KRAS-mutert pankreatisk ductal adenokarsinom (PDAC) og ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Flertallet av pasientene oppnådde sykdomskontroll og tumorreduksjon, og stoffet tolereres godt.

Det viser resultatene fra en mindre studie som ble presentert på ESMO 2023 (abstrakt #652O).

I studien fikk pasienter med tidligere behandlet avansert KRAS-glycin-12-substitusjon (KRASG12X)-muterte svulster økende doser av RMC-6236, en ny oral RASMULTI(ON)-hemmer rettet mot både mutante og villtypevarianter av RAS-isoformer.

Prekliniske studier har indikert dype tumorregresjoner, spesielt hos PDAC- og NSCLC-pasienter med KRASG12X. Studien inkluderte 22 pasienter med KRASG12X PDAC (13 G12D, 7 G12V, 2 G12R) og 11 pasienter med KRASG12X NSCLC (5 G12D, 4 G12V, 2 G12A).

Resultatene viser at behandling med RMC-6236 gir signifikant klinisk aktivitet hos både PDAC- og NSCLC-pasienter ved daglige doser på 80 mg og 120 mg. Hos de 14 evaluerbare pasientene var den objektive responsraten 36 prosent med en median tid til første respons på seks uker. Sykdomskontrollraten var 86 prosent, og tumorreduksjon ble observert hos flere pasienter. Av pasientene som oppnådde delvis respons eller stabil sykdom, fortsatte 91 prosent å få behandling med RMC-6236. 33 pasienter ble inkludert i studien, og disse 23 var fortsatt i behandling med RMC-6236 på tidspunktet for data-cutoff.

Vanlige behandlingsrelaterte bivirkninger inkluderer utslett, diaré, kvalme og oppkast. Sammendraget konkluderer med at RMC-6236 kan vise seg å være et potent behandlingsalternativ for pasienter med KRASG12X PDAC og NSCLC.

 

ESMO

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.