Klinisk effekt av terapeutisk vaksinasjon mot CALR-mutert MPN uteblir

EHA: En ny eksperimentell terapeutisk kreftvaksine oppnår å indusere en sterk immunologisk respons hos pasienter med CALR-mutert MPN - men den kliniske effekten av vaksinen uteblir. Vi har knekket noe av koden - men det er fortsatt langt til målet, antar én av forskerne bak vaksinen.

Les mer …

  • 1
  • 2