Nytt funn av mekanisme avslører hvordan luftforurensing aktiverer onkogener bak NSCLC

ESMO: Forurensende luftpartikler i størrelsen 2,5μm (PM2,5) fremmer hurtige endringer i luftveiceller med mutasjoner i EGFR og KRAS og driver dem mot en kreftstamcelle-lignende tilstand.

Dette viser en ny studie på musemodeller og biopsier fra mennesker presentert på Presidential Symposium under den europeiske kreftkongressen ESMO 2022 (abstrakt #LBA1). 

Forskerne fant dessuten at PM2,5-eksponering øker tilstrøming av ​​makrofager, som frigir interleukin-1β og driver utbredelsen av ​​celler med EGFR-mutasjoner. Ved å blokkere interleukin-1β, hemmet det lungekreft-initieringen på musemodeller, konkluderer forskerne. 

Resultatene passer med dataene fra et tidligere klinisk forsøk som viste en doseavhengig reduksjon i forekomsten av ​​lungekreft, når mennesker ble behandlet med anti-IL1β-antistoffet canakinumab. 

En annet stor studie har vist at stigende konsentrasjoner av PM2,5 er knyttet til en økt risiko for NSCLC med EGFR-mutasjoner - mens den nye studien prøver å kartlegge mekanismen.