CT-screening av 1000 røykere i gang ved AHUS

Denne uken gikk startskuddet for den norske lungekreftscreeningsstudien (TIDL) ved Akershus Universitetssykehus (AHUS). Den omfattende studien bruker CT-screening for å avdekke lungekreft tidlig blant røykere.

Les mer …

Konsoliderende sugemalimab forlenger PFS for inoperabel NSCLC

WCLC: Konsoliderende behandling med sugemalimab forlenger den progresjonsfrie overlevelsen signifikant sammenlignet med placebo hos den gruppen pasienter med inoperabel, stadie III ikke-småcellet lungekreft som ikke progredierer etter behandling med kjemostråleterapi.

Les mer …