Durvalumab godkjent for ny doseringsmulighet

De amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) har godkjent at antistoffet Imfinzi (durvalumab) kan doseres med lavere hyppighet til pasienter med inoperabelt stadium III ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og til pasienter med tidligere behandlet avansert blærekreft.

Les mer …

Xospata med viss merverdi mot FLT3-mutert AML

Bruk av Xospata (gilteritenib) ved residiverende eller refraktær akutt myelogen leukemi (AML) med FLT3-mutasjon gir en viss merverdi i forhold til kjemoterapi, konkluderer det danske Legemiddelverket i vurderingsrapporten som skal danne grunnlaget for en endelig anbefaling av legemiddelet.

Les mer …

Tecentriq uten suksess i nytt brystkreftstudie

Legemiddelet Tecentriq (atezolizumab) - i kombinasjon med kjemoterapimiddelet Paclitaxel - gir ikke bedre resultater enn placebo og Paclitaxel i førstelinjebehandlingen av trippel negativ og PD-L1-positiv metastatisk brystkreft.

Les mer …

Nivolumab er effektiv mot lungehinnekreft over lang tid

Treårsresultater fra en studie av pasienter med metastatisk eller avansert lungehinnekreft som har fått kjemoterapi etterfulgt av Opdivo (nivolumab), viser at behandlingen gir vedvarende sykdomskontroll hos flesteparten av pasientene. Hver fjerde pasient får objektiv respons.

Les mer …

EMA anbefaler å utvide indikasjonen for nivolumab

Det europeiske legemiddelagenturets (EMA) utvalg for humanmedisinske legemidler (CHMP) har anbefalt å utvide markedsføringstillatelsen for Opdivo (nivolumab) ved metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) samt ikke-resektabel, tilbakevendt og metastatisk spiserørskreft.

Les mer …

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

 

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
marianne@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk

 

 

Informasjon

Annonser

Personvern

Bruk av cookies

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk

 

Informasjon

Annonser

Personvern

Bruk av cookies